Wat mag?

Mag je verenigen?

Nee!

Momenteel zijn alle culturele activiteiten in groep of in georganiseerd verband verboden tot minstens 1 maart 2021.

Maar dat betekent niet dat je als lokaal bestuur technisch werkloos bent. Dit is hét uitgelezen moment om de herstart van het verenigingsleven voor te bereiden.

Is het veilig om te verenigen?

Ja!

Op voorwaarde dat alle geldende veiligheidsmaatregelen nageleefd worden.

Binnen het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten zijn – met de steun van virologen – gedetailleerde draaiboeken en protocollen goedgekeurd. Als die gevolgd worden, zijn activiteiten veilig.

Elk lokaal bestuur kan bovenop deze maatregelen eigen accenten leggen die prioritair gevolgd moeten worden. We roepen expliciet op om daar behoedzaam mee om te gaan, want verschillende lokale regimes maken het onwerkbaar voor verenigingen die in verschillende gemeentes actief zijn.

Onze aanbevelingen:

  • Annuleer of verbied geen activiteiten als dit nog niet moet volgens het Overlegcomité.
  • Als je toch beslist om af te wijken van het Vlaamse kader, licht je keuze dan goed toe en informeer er helder over.

Is het wenselijk om te verenigen?

Ja!!!

Het lokale verenigingsleven is noodzakelijk voor het mentale welzijn van burgers en voor het behoud van lokale banden en dynamieken.

Daarom worden de (weinige) activiteiten die sociaal-culturele vrijwilligers en hun organisaties kunnen opzetten, best optimaal ondersteund door lokale besturen.