Praktisch helpen: voorbeelden

  • De stad Hoogstraten organiseerde een heel succesvolle groepsaankoop coronamateriaal voor bedrijven, verenigingen en scholen.
  • In Peer fungeert de stad als aankoopcentrale voor alle beschermingsmaterialen voor verenigingen: alcoholgels, handschoenen, mondmaskers, plexischermen, …
  • Ook in Hulshout koopt men allerlei materialen aan zoals bv. wasstraten, plexischermen, hygiënepakketten,… Zo kunnen verenigingen hun activiteiten heropstarten in veilige omstandigheden.
  • De gemeente Stabroek voorziet voor iedere vereniging een heropstartpakket. Dit pakket wordt telkens op maat samengesteld.
  • In Genk krijgen de verenigingen die een eigen lokaal hebben een hygiënepakket.

Andere ideeën

  • Verminder structureel de administratieve rompslomp voor de verenigingen.
  • Geef de verenigingen gratis of tegen een voordelige prijs een coronapakket (handgel, mondmaskers, enz.)
  • Hebben verenigingen nood aan bijkomend materiaal? Breid je uiltleendienst uit.