Informatie geven: voorbeelden

  • De gemeente Mol organiseert een lerend netwerk waarin de verenigingen samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk op zoek gaan naar mogelijkheden om op een veilige manier activiteiten op touw te zetten.
  • In Wingene kan je een webinar ‘Coronaproof organiseren’ volgen, georganiseerd door de gemeente.
  • Met Maak je vereniging coronaproof maakte Pittem een toegankelijke brochure.
  • Mol organiseert een infoavond waar verenigingen meer uitleg krijgen over de subsidiemogelijkheden.

Andere ideeën

Organiseer samen met verenigingen de vormingen waar ze nood aan hebben. Avansa Kempen zoekt samen met jou naar de geschikte begeleiding.

Zolang activiteiten digitaal moeten blijven, kan je die drempel verlagen door verenigingen te helpen bij de organisatie hiervan. Hiervoor kan je beroep doen op Avansa Kempen.