Corona hakte de voorbije maanden stevig in op het Kempense verenigingsleven. Maar nu de vaccinaties van start zijn gegaan, lijkt het einde van de tunnel eindelijk in zicht.

Als lokaal bestuur kan je de herstart van je verenigingen een flinke duw in de rug geven.

We leggen je uit hoe.

1. Informatie geven

Maandenlang al worden we bedolven onder een lawine aan regels: regels voor binnen- en buitenactiviteiten, voor activiteiten met of zonder publiek, voor de horeca, het onderwijs, sport, …

Wie kan door de bomen het bos nog zien?

De goesting om terug aan de slag te gaan, verdwijnt bij vele vrijwilligers als ze alle regeltjes zien.

Als gemeente kan je helpen door

 • één aanspreekpunt voor verenigingen te installeren dat zowel online als offline bereikbaar is
 • hen te helpen bij het invullen van de evenementenmatrix (CERM en CIRM) die verplicht is voor alle activiteiten met publiek
 • infosessies te organiseren
 • coaching te voorzien voor verenigingen die veilig aan de slag willen gaan.

Help je verenigingen door duidelijk te maken dat de regels volgen maar een kleine, niet zo moeilijke stap is om terug aan de slag te kunnen gaan.

2. Ruimte aanbieden

Door de verplichte afstandsregels daalt de capaciteit van een ruimte drastisch. De lokalen waar je verenigingen vroeger gebruik van maakten, zullen vaak te klein blijken. In een tijd van voorzichtige heropstart is iedereen dus op zoek naar zalen. Grote zalen.

Als gemeente kan je helpen door

 • zelf grote zalen ter beschikking te stellen
 • op zoek te gaan naar partners die over dergelijke zalen beschikken (parochiezalen, refters van scholen, …)
 • in de kosten voor deze infrastructuur te delen

Help je verenigingen door hen goedkope, grote locaties aan te bieden om samen te komen.

3. Praktisch helpen

Als verenigingen binnenkort terug activiteiten mogen organiseren, zal dat – zeker in de beginfase – nog met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren. Je zal moeten voldoen aan een hele reeks veiligheids- en hygiënische maatregelen: ontsmettingsmateriaal, pictogrammen, ventilatie, ontsmetten, … Dat vraagt heel wat extra werk.

Als gemeente kan je helpen door

 • zelf poetsbeurten te voorzien van locaties die gebruikt worden door verenigingen
 • het nodige hygiënische materiaal zoals water, zeep, handgel en mondmaskers te voorzien

Help je verenigingen door hen zoveel mogelijk praktisch werk rond hygiënisch en veiligheid uit handen te nemen zodat ze zich kunnen concentreren op de activiteit zelf.

4. Zichtbaar maken

Veel lokale verenigingen zijn bezorgd over de heropstart. Zal hun publiek terugkomen? Of hebben de mensen ondertussen andere interesses? De vrees leeft dat ze als het ware terug van nul moeten vertrekken.

Als gemeente kan je helpen door

 • de heropstart van je verenigingen actief mee te promoten
 • het lokale verenigingsleven positief in de kijker te zetten

Help je verenigingen door hun heropstart zichtbaar te maken zodat oude en nieuwe leden hun weg vinden naar de activiteiten.

5. Financieel steunen

De meeste verenigingen zitten al een jaar zonder inkomsten, dus extra geld is meer dan welkom. De Vlaamse overheid gaf het goede voorbeeld door elke gemeente heel wat middelen toe te kennen vanuit het Noodfonds cultuur. Nu komt het erop aan dit geld – liefst aangevuld met gemeentelijke middelen – goed te besteden.

Als gemeente kan je helpen door

 • het geld in nauw overleg met het lokale verenigingsleven te verdelen
 • op maat te werken van je verenigingen
 • eenvoudige procedures te gebruiken en geen bijkomende voorwaarden op te leggen
 • flexibel te zijn in alles wat met subsidies, verantwoordingen en deadlines te maken heeft
 • duidelijk en transparant te communiceren over de bestedingen
 • een deel van het geld te investeren in de heropstart van de verenigingen (en het uitwerken van onze overige tips)

Help je verenigingen door hun financiële positie te verbeteren en door hun heropstart een duwtje in de rug te geven.

6. Vinger aan de pols houden

Het verenigingsleven ligt al maanden noodgedwongen stil en lijkt daardoor van de aardbodem te zijn verdwenen. Het is bijzonder moeilijk om zicht te krijgen op wat overal leeft. Waar zijn ze bang voor? Wat houdt en bezig? Waarvoor willen ze graag steun?

Als gemeente kan je helpen door

 • actief contact te zoeken met al je verenigingen
 • hen regelmatig te bevragen over wat leeft
 • samen met hen plannen te maken voor de toekomst

Help je verenigingen door een luisterend oor te bieden en samen naar oplossingen te zoeken.

7. Stimuleren en waarderen

Bestuursleden  en vrijwilligers hebben een zware tijd achter de rug. Het voorbije jaar was er één van activiteiten organiseren en annuleren, van initiatieven programmeren en aanpassen aan coronamaatregelen. Bestuursleden worden moe, verliezen de energie en de goesting.

Als gemeente kan je hen helpen door

 • samen te werken en geen concurrenten te zijn
 • met de verenigingen te praten en samen activiteiten op te zetten
 • hen af en toe een schouderklopje te geven.

Help je verenigingen door samen te werken en hen regelmatig een schouderklopje te geven.